LEXIST

Print Friendly, PDF & Email

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz.

Menfi Tespit Davası (İİK. M. 72) – 06/11/2020

Konkordato Sürecinde Rehinli Alacakların Durumu Hakkında Genel Değerlendirme – 05/10/2020

Lex Commissoria Yasağı – 24/09/2020

7251 Sayılı Kanun ile 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun’da Değişiklik Yapılan Hükümlere Dair Karşılaştırma Tablosu – 05/08/2020

Alacağın Devrinde Borçlunun Hukuki Durumu – 05/07/2020

Alacak Davalarında Deliller ve İspat Yükü m- 30/06/2020

Yürürlüğü Ertelenen Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Işığında İşyeri Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem – 25/06/2020

İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Ayıptan Doğan Sorumluluğunun Şartlar – 14/06/2020

Tasarrufun İptali Davaları Hakkında Genel Değerlendirme – 11/05/2020

Uluslararası Yatırım Tahkiminde Usulün Suistimali (Abuse of Process) – 11/05/2020

Rehin Hakkı – 29/04/2020

Alacağın Devri – 06/04/2020

İnfaz Paketi Kapsamında Bazı Önemli Düzenlemeler – 06/04/2020

En Yeni Haberler