LEXIST

2021 Şirketler Hukuku/Birleşme ve Devralmalar & Ticaret Hukuk

Print Friendly, PDF & Email

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz.

 

Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz Yayımlandı – 12/05/2021

Bir Finansal Kuruluş Olarak Tasarruf Finansman Şirketleri – 26/04/2021

Ticari Defterlerin İbrazı ve Delil Olması (HMK M. 222) – 25/04/2021

Elektrikli Skuter Yönetmeliği Yayımlandı – 15/04/2021

Yeni Kuruluş Yolu ile Kısmi Şirket Bölünmesi – 09/03/2021

Anonim Şirketlerde Çıplak Pay Haczi (İİK. m. 94) – 09/03/2021

Anonim Şirketlerde İlmühaberlerin Haczi – 09/03/2021

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararının Dürüstlük Kuralına Aykırılık Nedeniyle İptali (TTK m. 445) – 09/03/2021

Kambiyo Senetlerinde Aval Verenin Hukuki Sorumluluğu (TTK m. 700-702) – 09/03/2021

Ticari Sözleşmelerde Kararlaştırılan Tek Taraflı Sebepsiz Fesih Hakkının Sınırları – 09/03/2021

Anonim Şirketlerde Aynı Sermayeye Değer Biçilmesinden Doğan Sorumluluk – 09/03/2021

İşletmeden Tüketiciye (B2C) Elektronik Ticaret İş Modelinde Tabi Olunan Hukuki Yükümlülükler – 09/03/2021

Anonim Şirketlerde Batıl Yönetim Kurulu Kararları – 09/03/2021

7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 32. Maddesi ile 6102 Sayılı TTK’nın 489. Maddesi – 04/01/2021

En Yeni Haberler