LEXIST

Print Friendly, PDF & Email

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz.

Sigorta Tahkim Komisyonu (Sigortacılık Kanunu m. 30) – 16/06/2021

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Yayımlandı – 09/06/2021

7319 Sayılı Kanun ile Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık Sektörüne Dair Yapılan Değişiklikler – 27/05/2021

Kamu Arazisi Tahsis Edilerek İşletilen Turizm İşletmelerinden Tahsil Edilmesi Gereken Bazı Ödemeler 30 Kasım 2022 Tarihine Ertelenmiştir – 26/05/2021

https://lexist.com.tr/yayinlarimiz/kiraci-aleyhine-duzenleme-yasagi-tbk-m-346/ – 20/05/2021

Miras Bırakanın Tenkise Tabi Tasarrufları II: Sağlararası Kazandırmalar (TMK.m.563-567) – 14/05/2021

Miras Bırakanın Tenkise Tabi Tasarrufları I: Ölüme Bağlı Kazandırmalar (TMK.m.560-563) – 14/05/2021

Yargıtayın Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemlerine İlişkin Görüş Değişikliğine Gitmesi – 26/04/2021

Vasiyetnamenin İptali – 15/04/2021

Devletin Tapu Sicillerinin Hukuka Aykırı Şekilde Tutulmasından Doğan Sorumluluğu (TMK 1007) – 09/03/2021

Eser Sözleşmelerinde İşsahibinin Üçüncü Kişilere Verilen Zararlardan Sorumluluğu – 09/03/2021

Kat Malikinin Yükümlülükleri – 09/03/2021

Belirli Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde On Yıllık Uzama Süresi Nedeni İle Kiraya Verenin Fesih Hakkı – 09/03/2021

Gizli Ayıpta Bildirim Yükümlülüğü ve Bildirim Zamanı – 09/03/2021

Müteselsil Kefalet – 09/03/2021

Kambiyo Senetlerinin Unsurları ve Unsurların Eksikliği Hallerinde Ortaya Çıkan Sorunlar – 09/03/2021

Borçlunun Tasdik Edilen Konkordato Projesine Aykırı Davranması Halinde Alacaklılar Tarafından Başvurulabilecek Hukuki Yollar – 09/03/2021

Yeni Malikin Gereksinimi Sebebi İle Kiralananın Tahliyesi – 09/03/2021

Kur Farkı Alacağı – 09/03/2021

Cebri İcra Yolu ile Taşınmaz Satışı Halinde Kiracının Durumu (2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu m. 135/2) – 09/03/2021

İcra İflas Kanunu’nun 89. Maddesi Kapsamında Borçlunun 3. Kişilerdeki Haczedilebilecek Alacakları (İİK m. 89) – 09/03/2021

Sulh Sözleşmesi ve Hukuki Sonuçları – 23/02/2021

Islah – 20/01/2021

En Yeni Haberler