LEXIST

Sağlık, telekom, ulaştırma ve enerjiyi kapsayan bu sektör grubunun temelini proje ve inşaat alanında uzun yıllara dayanan deneyim oluşturmaktadır. Ekibimiz; Sağlık, Telekomünikasyon, Taşımacılık ve Enerji sektörleri başta olmak üzere temel sektörlerdeki “Mega-projelerin” inşası, projelendirilmesi, hukuki altyapısı, finansmanı, özelleştirilmesi ve işletilmesi gibi pek çok alanda avukatlık hizmeti sunmaktadır. Lexist, avukatlık hizmeti sunduğu projelerin doğru bir şekilde finanse edilmesini, profesyonelce tamamlanmasını ve uzmanlıkla işletilmesini sağlamak için çalışmaktadır. Dava takibi ve tahkim alanında uzman avukatlarımız da hukuki riski azaltmak ve doğru hukuki stratejiyi oluşturmak için altyapı ekibimiz ile ortak çalışmalar yürütmektedir.

Sektör odaklı ekibimiz, projenizin kendine has özelliklerini anlayarak başarıya ulaşmanıza yardımcı olur. Müvekkillerimiz arasında yatırımcılar, finansal kuruluşlar, yükleniciler, alt yükleniciler, işletmeciler, kamu kuruluşları, idareler gibi kurum ve kuruluşları yer almaktadır.

Öne Çıkan İşlerimiz

Lexist, müvekkiline Türkiye Cumhuriyetlerinde yer alaniki havalimanının inşası ve proje geliştirme ve işletmesini kapsayan Kamu Özel İşbirliği projesinde avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Ödüller

2020 ikincisi: Bonds, Loans and Sukuk – Yılın Doğal Kaynak Finansmanı Anlaşması ödülü

2017 kazananı: Kuzey Marmara Otoyolu projesinin birkaç milyar Dolarlık kredisi için EMEA Finance’in EMEA’daki en iyi sendikasyon kredisi ödülü

Altyapıya İlişkin Hukuki Hizmetleri

Lexist; idari düzenlemeler, birleşme ve devralmalar, sermaye tedariki, yeniden finansman, projeler, proje geliştirme, fikri mülkiyet, ticari anlaşmalar, ESG düzenlemeleri, mühendislik, bakım & onarım, inşaat, uyuşmazlıklar, yeniden yapılandırmalar ve soruşturmalar dahil olmak üzere altyapıya ilişkin tüm konular hakkında avukatlık hizmeti vermektedir.

Ekibimiz tarafından hizmet verilen altyapı projeleri başlıca aşağıdaki sektörleri kapsamaktadır.

Ulaşım: Otoyollar, Limanlar, Havaalanları/Sivil Havacılık

Sağlık Hizmetleri/Tıbbi Hizmetler

Barajlar, Köprüler

Atık Yönetimi

İlgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde müvekkillerimiz için lisans, izin, ruhsat ve başvuruların takibi ve mevzuata uyum ile ilgili avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Nasıl Çalışıyoruz?

Hukuki stratejiler oluşturmak ve risklerin azaltılmasını sağlamak bizim güçlü yönlerimizdir:

– Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, hukuk ve iş deneyimini doğru bir şekilde bir araya getiren özel ekipler oluşturmaktayız.

– Müvekkillerimizin, en üst düzeyde güven ve hukuki korumaya sahip olmaları için; açık ve hızlı iletişim ile iş birliğine dayalı karar alma ortamı sağlamaktayız.

Nasıl Çalışıyoruz

Güçlü yanlarımız yasal stratejiler oluşturmak ve riskleri engellemek konusundaki uzmanlığımızdır:

Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin endişeleri doğrultusunda, hukuk ve iş deneyimini doğru bir şekilde birleştiren özel ekipler oluşturuyoruz.

En üst düzeyde güven ve yasal koruma ile ilerleyebilmeniz için açık, hızlı iletişim ve işbirliğine dayalı karar alma ortamı yaratıyoruz.

Ortak Avukatlarımıza Ulaşın

Kurucu Ortak

Ortak, Departman Lideri