LEXIST

Asgari Ücret Desteğine İlişkin Bir Not

Print Friendly, PDF & Email

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 2023 Yılı 2. Dönem Asgari Ücret Desteği Konulu 01/09/2023 tarihli ve 2023/25 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Konu ile ilgili 15.07.2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7456 Sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un” 17. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici-96.Maddede 2023 yılı 2.Dönem Asgari Ücret Desteği ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda işverenlere 2023 yılı Temmuz-Aralık döneminde sağlanacak olan aylık 499,80 TL. tutarındaki asgari ücret desteğinin uygulama usul ve esasları SGK’nın 01.09.2023 tarihli ve 2023/25 Sayılı Genelgesinde açıklanmıştır. Söz konusu genelgede destekten yararlanmak için başvuru şartı aranmayacağı açıklanmış olup, belirtilen şartları taşıdığı sistem tarafından tespit edilen işverenler destekten yararlanabilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı genelge metnine ulaşmak için linke tıklayınız https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/198876

Daha Fazla Bilgi İçin

Kurucu Ortak

En Yeni Haberler