LEXIST

BİLGİ

İçgörünün Gücü

Lexist, entelektüel gelişime önem vermekte ve şirketler hukukunda bir fikir lideri olmayı hedeflemektedir. Bu bölümde yayınlarımız (makaleler, küresel rehberler, yasal uyarılar), etkinliklerimiz (web seminerleri, konferanslar) ve eğitimlerimiz (müvekkiller ve meslektaşlarımız için) hakkında bilgilere erişebilirsiniz. 

Türk Hukukunda Fikir Önderleri

Lexist, Efor Çay’ın halka arzına ilişkin danışmanlık yapıyor
Daha Fazla Oku
SPK Halk Arz Başvurusu İçin Gerekli Olan Eşik Değerleri 2024 Yılı İçin Yükseltti
Daha Fazla Oku
GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ÖTESİNDE BİR SORUMLULUK ALANI OLARAK YAPAY ZEKA
Daha Fazla Oku
Anayasa Mahkemesi’nin, belirsiz alacak davasında dava şartı eksikliği nedeniyle reddedilmesinin Adil Yargılanma Hakkı’nı ihlal edildiğine dair kararı.
Daha Fazla Oku
SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİNİN İHLALİ KARARI ANAYASA MAHKEMESİ-2020/34667
Daha Fazla Oku
Asgari Ücret Desteğine İlişkin Bir Not
Daha Fazla Oku
Yargıtay’ın, sendikaya üye olan işçinin ücretinin TİS ile düşürülmesini, işverenin tek taraflı iradesi olarak kabul etmemesi ile ilgili kararı.
Daha Fazla Oku
Afet Riski Kanunu’na göre Riskli tahliye kararı alındığında, kiraya veren sorumluluğunu kaybetmesi ile ilgili kararı.
Daha Fazla Oku
Deprem Dayanıklılık Testi ve Riskli Yapılara Uygulanacak Yaptırımlar
Daha Fazla Oku
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) 11.05.2023 Tarih ve 2023/787 Sayılı “Bir hastanenin reklam ve tanıtım faaliyetleri kapsamında sağlık verileri de dahil kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak hastalardan açık rıza almasının hukuka aykırı olduğuna yönelik ihbar hakkında” Karar İncelemesi.
Daha Fazla Oku
Basın Çalışanlarını Etkileyen Anayasa Mahkemesi Kararı
Daha Fazla Oku
Kiraya Verenin Hapis Hakkı
Daha Fazla Oku
Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin İşçinin İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonraki Rekabet Yasağı İhlali İle ilgili Kararı
Daha Fazla Oku
KVK Kurum Kararı
Daha Fazla Oku
Delil Olarak Münhasıran Karşı Tarafın Ticari Defterlerine Dayanılması Halinde Defterlerin İbrazından Kaçınılmasının Sonuçları
Daha Fazla Oku
Markaların Benzerlik İnceleme Kriterleri
Daha Fazla Oku
ABD Yüksek Mahkemesi’nin 1782.Bölüm’ün Ulusal ya da Uluslararası Yargı Yetkisine Sahip Olmayan Uluslararası Tahkim Davalarında Uygulanamayacağına İlişkin Hükmü
Daha Fazla Oku
Yeni AB Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tüzüğü 1 Haziran 2022 Tarihinde Yürürlüğe Girdi
Daha Fazla Oku
Biyometrik Verilerin İşlenmesine İlişkin AYM Kararı Duyuruldu
Daha Fazla Oku
Rekabet Kurumunun “E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Rapor” 15 Nisan 2022 Tarihinde Yayımlandı
Daha Fazla Oku
Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu
Daha Fazla Oku
Anayasa Mahkemesi’nin, belirsiz alacak Davasının Dava Şartı Eksikliği Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkı’nın ihlal edildiğine ilişkin Kararı
Daha Fazla Oku
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Daha Fazla Oku
02.04.2022 Tarihli Resmi Gazete’de Yayınlanan Anayasa Mahkemesi Kararı
Daha Fazla Oku
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamında Yemin Deliline Başvurulması
Daha Fazla Oku
İfade Özgürlüğünün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bakımından Sınırlandırılması
Daha Fazla Oku
Anayasa Mahkemesi’nin, Ayrımcılık Yasağının İş Kanunu’nun Belirli Sebeplerle Sınırlı Olamayacağına Dair Kararı
Daha Fazla Oku
Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırı Sözleşme Maddelerine Uygulanacak Olan Yaptırımlar
Daha Fazla Oku
“Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği” ve “Fiyat Etiketi Yönetmeliği” Kapsamında Yapılan Değişiklikler
Daha Fazla Oku
Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Sözleşme Yapmayı Reddetme Yoluyla Kötüye Kullanılması
Daha Fazla Oku
Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği 02.02.2022 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmıştır
Daha Fazla Oku
Kefalet Sözleşmelerinde Eşin Yazılı Rızası Zorunluluğu
Daha Fazla Oku
Kişisel Verilerin İşlenmesinde İfade Özgürlüğünün Sınırları
Daha Fazla Oku
Tahliye Taahhüdünün Geçerlilik Şartları ve Sonuçları
Daha Fazla Oku
2021 Fikri Mülkiyet
Daha Fazla Oku
2021 Veri Güvenliği ve Gizliliği
Daha Fazla Oku
2021 Şirketler Hukuku/Birleşme ve Devralmalar & Ticaret Hukuk
Daha Fazla Oku
2021 Sermaye Piyasaları
Daha Fazla Oku
2021 Banka ve Finans
Daha Fazla Oku
2021 Uyuşmazlık Çözümü
Daha Fazla Oku
Covid-19’un Sözleşme İlişkilerine Etkisi
Daha Fazla Oku
Devletlerin Covid-19 Salgınına İlişkin Olarak Aldıkları Tedbirlerin Uluslararası Yatırım Anlaşmalar Kapsamında Değerlendirilmesi
Daha Fazla Oku
Uzaktan Çalışma ve Eğitimde KVKK’ya Uygunluk
Daha Fazla Oku
Kısa Süreli Çalışma Ödeneği
Daha Fazla Oku
2020 Gayrimenkul & İnşaat
Daha Fazla Oku
2020 Veri Güvenliği ve Gizliliği
Daha Fazla Oku
2020 Şirketler Hukuku/Birleşme ve Devralmalar & Ticaret Hukuk
Daha Fazla Oku
2020 Banka ve Finans
Daha Fazla Oku
2020 Uyuşmazlık Çözümü
Daha Fazla Oku
2019 Enerji
Daha Fazla Oku
2019 Uyuşmazlık Çözümü
Daha Fazla Oku
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Getirilen Düzenlemeler
Daha Fazla Oku
2018 Uyuşmazlık Çözümü
Daha Fazla Oku