LEXIST

ÇALIŞMA ALANI

Dava Takibi

Lexist; ticaret hukuku, iş hukuku, fikri mülkiyet hukuku, veri koruma ve veri gizliliği hukuku, hissedar uyuşmazlıkları ve gayrimenkul uyuşmazlıkları, idari davalar, tüketici hukuku ve inşaat hukuku alanlarında tecrübeli bir avukat ekibine sahiptir. Ekibimiz, tüm mahkemelerde ve her türlü uyuşmazlıkta müvekkillerimiz için avukatlık hizmeti sunmaktadır. Dava avukatlarımız gerektiğinde uluslararası tahkim ekibindeki meslektaşlarını desteklemek için gerekli mahkeme süreçlerini de yürütmektedir.

Perakende ve medya sektör uzmanlarımızla birlikte, inşaat ve altyapı sektörlerinde; icra ve yargılama aşamalarındaki başarısı, Lexist dava ekibinin gurur kaynağıdır.

Dava Takip Hizmetleri

Ekiplerimiz, her bir müvekkilimizin sektöre özgün ihtiyaçları çerçevesinde özel olarak oluşturulur. Ticaret hukuku avukatlarımız; lisanslar, izinler, mevzuata uyumluluk ve uyuşmazlıklara ilişkin hem yalnızca Türk hukukuna hem de birden fazla hukuka tabi olan iş, tüketici, yatırımcı ve tedarikçi sözleşmelerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Örnek davalar:

Gayrimenkul & İnşaat Uyuşmazlıkları

Fikri Mülkiyet Davaları

İş Hukuku Arabuluculuğu & Davaları

Beyaz Yaka Suçları

Hissedar Uyuşmazlıkları

Azınlık Hakları

Ürün Sorumluluğu

Mesleki İhmal

Haksız Fiil

Rekabet Kurumu, Tekelciliği Önleme Soruşturmaları

Alacak Tahsilatı

Alacak & Tazminat

Yüklenici Uyuşmazlıkları

Teminat Mektupları & Garantiler

Greenwashing Uyuşmazlıkları

Tüketici Uyuşmazlıkları

Yönetim Kurulu’nun Sorumlulukları

İdari Uyuşmazlıklar

İdari Soruşturmalar

İlgili kamu kurumları nezdinde müvekkillerimiz için lisans, izin, ruhsat ve başvuruların takibi ve mevzuata uyum kapsamında hizmet vermekteyiz. 

Nasıl Çalışıyoruz

Hukuki stratejiler oluşturmak ve risklerin azaltılmasını sağlamak bizi güçlü kılmaktadır:

– Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, hukuki tecrübe ve iş deneyimini doğru bir şekilde bir araya getiren özel ekipler oluşturmaktayız.

– Müvekkillerimizin, en üst düzeyde güven ve hukuki korumaya sahip olmaları için; açık ve hızlı iletişim ile iş birliğine dayalı karar alma ortamı sağlamaktayız.

Nasıl Çalışıyoruz

Güçlü yanlarımız yasal stratejiler oluşturmak ve riskleri engellemek konusundaki uzmanlığımızdır:

Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin endişeleri doğrultusunda, hukuk ve iş deneyimini doğru bir şekilde birleştiren özel ekipler oluşturuyoruz.

En üst düzeyde güven ve yasal koruma ile ilerleyebilmeniz için açık, hızlı iletişim ve işbirliğine dayalı karar alma ortamı yaratıyoruz.

Ortak Avukatlarımıza Ulaşın

Türkiye’deki dava danışmanınız:

Founding Partner

Litigation
Arbitration
Real Estate & Construction
Commercial
Projects
TMT