LEXIST

Lexist; akaryakıt, doğal gaz, yenilenebilir enerji, ve nükleer enerji dahil olmak üzere, enerji piyasasının tüm alanlarında kompleks proje ve uyuşmazlıklarda özel bir tecrübeye sahiptir. Projeniz, işleminiz veya girişiminiz ister geleneksel ister yenilenebilir enerji ya da alternatiflerle ilgili olsun, Lexist enerji ekibi size yardımcı olmaya hazırdır. Özel proje ekiplerinde çalışan ve alanında başarılı avukatlarımız, her zaman projenizi başarılı kılmak için ekstra çaba göstermektedir. Enerji projelerindeki uyuşmazlıklarda ise enerji ekibimiz dava takip ve tahkim avukatlarımız ile birlikte çalışmaktadır. Hammaddeden üretime, üretimden depolamaya kadar gerçekleştireceğiniz tüm faaliyetlerde, ekibimiz projenizin başarıya ulaşmasını sağlamakta yardımcı olmaktadır.

Ekibimiz enerji piyasasına ilişkin mevcut ve beklenen düzenlemeleri, hukuki ve ticari uygulamaları ve uluslararası standartları sürekli olarak takip etmektedir.

Öne Çıkan Proje 

Enerji ekibi, Türkiye’nin en büyük rüzgar enerjisi santrali projelerinden birinde proje şirketine, projenin her aşamasına ilişkin avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

Enerji Hukuku Hizmetleri

Ekibimiz aşağıdaki alanlarda faaliyet gösteren müvekkillerle çalışmaktadır:

Petrol & Gaz

Yenilenebilir Enerjiler; Hidroelektrik, Güneş, Rüzgar

Alternatif Enerji – Jeo-termal, Atık

Nükleer

Biyoyakıtlar & Temiz Yakıtlar

Kömür

Hidrojen

Doğal Kaynaklar – Mineraller, Madencilik

Kamu Hizmetleri – Su, Gaz, Elektrik

Yakıt Depolama & Taşıma

ESG, Sürdürülebilirlik, İklim Değişikliği & Çevre Mevzuatı (AB, Uluslararası & Türk)

Tahkim

İnşaat

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ve diğer ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde müvekkillerimiz için lisans, izin, ruhsat ve başvuruların takibi ve mevzuat uyumluluğuna ilişkin avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Nasıl Çalışıyoruz?

Hukuki stratejiler oluşturmak ve risklerin azaltılmasını sağlamak bizim güçlü yanlarımızdır:

– Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, hukuk ve iş deneyimini doğru bir şekilde bir araya getiren özel ekipler oluşturmaktayız.

– Müvekkillerimizin, en üst düzeyde güven ve hukuki korumaya sahip olmaları için; açık ve hızlı iletişim ile iş birliğine dayalı karar alma ortamı sağlamaktayız.

Nasıl Çalışıyoruz

Güçlü yanlarımız yasal stratejiler oluşturmak ve riskleri engellemek konusundaki uzmanlığımızdır:

Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin endişeleri doğrultusunda, hukuk ve iş deneyimini doğru bir şekilde birleştiren özel ekipler oluşturuyoruz.

En üst düzeyde güven ve yasal koruma ile ilerleyebilmeniz için açık, hızlı iletişim ve işbirliğine dayalı karar alma ortamı yaratıyoruz.

Ortak Avukatlarımıza Ulaşın

Ortak, Departman Lideri