LEXIST

ESG & SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kararlılığımız

Lexist ESG’ye Önem Verir

Lexist; çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) gerekliliklerini eyleme dönüştürmektedir. Büromuz, iklim değişikliği üzerindeki etkisini ölçmeye, yönetmeye ve azaltmaya yardımcı olmak için bu eylemleri kendi ESG çerçevesine nasıl uygulayacağını belirlemektedir.

Lexist’te Müvekkiller için ESG

Aşağıda da detaylı şekilde anlatıldığı üzere, sorumluluk sahibi bir büro olarak ESG’ye bağlılığımıza ek olarak, sürekli gelişen ulusal/bölgesel/uluslararası alanda ESG ile ilgili mevzuat ve raporlama sistemlerine uyum sağlamak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Lexist avukatları, her bir müvekkilin sürdürülebilirlik gelişmelerinden etkileneceğinin de bilinciyle, mümkün olan her alanda sundukları danışmanlık hizmeti aracılığıyla değer katmak için çalışırlar. Gururla söyleyebiliriz ki, Lexist olarak büromuzun ESG entegrasyonunu sağlamış bulunmaktayız.

Sunmakta Olduğumuz Hizmetler:

Ulusal hukukumuza özel ESG hizmetleri

Türkiye’de mevcut olan ve potansiyel olarak gelecekte uyum sağlanması gerekebilecek standartlara uyum için rehberlik hizmeti

Önemli amaç ve etkilere sahip büyümekte olan yatırımlara etik, hukuki ve iş modelleri üzerinden işbirlikçi ve sektöre özel danışmanlık hizmeti

Sıfır Emisyon Yarışı’nın sağladığı imkanlardan faydalanırken risklerin yönetilmesi hususunda danışmanlık

Müvekkillerimizin güncel olarak odaklanmakta olduğu alanlar; e-taşıma, dijitalleşme, yeşil finansman, enerji verimliliği, tedarik zinciri yönetimi, gelecek yönetici yükümlülükleri, fikri mülkiyet ve teknolojinin korunması, iklim değişikliği riski sigortası, etik yatırımlar ve uyuşmazlıkları içermektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin ve Türkiye’de iklime ilişkin sorunlarınızı ve hedeflerinizi anlamamıza yardımcı olun.

 

Greenwashing yapmıyoruz! Büromuzda bir ESG uzmanımız var.

Lexist, ESG sorumluluklarını ve gerekliliklerini işin her alanına entegre eder. Avukatlık bürolarının bu alanda oynayacağı özel bir rolü olduğuna ve müvekkillerine ESG konuları, projeleri, mevzuata uyum ve iç yönetimleri hakkında tavsiyelerde bulunmadan önce, kendilerinin bu hassasiyete sahip olmaları gerektiğine inanmaktayız.

E = ENVIRONMENTAL (Çevresel) = GEZEGENİMİZ

Avukatlık büroları için ESG’deki E:

Lexist’in buradaki odak noktası, ofislerinin (çalışanlar ve uygulamalar) çevresel etkisidir – özellikle kağıt, enerji, plastik kullanımı ve seyahat tercihleri.

Tahkimde Eşit Temsil Taahhüdü ve Daha Yeşil Tahkim Hareketi

Lexist, Daha Yeşil Tahkim Kampanyası (“The Campain for Greener Arbitrations”) taahhüdünü imzalamıştır ve büromuzun ESG uzmanı Daha Yeşil Tahkim Kampanyası’nın uluslararası komitesinde yer almaktadır. Bu taahhüt, ekibimizin çevre üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilmek için neler yapabilecekleri veya en azından olumsuz etkilerini nasıl azaltabileceklerini ve nasıl mesleğimiz ve ofislerimiz için “Yeşil Elçiler” haline gelebileceklerini öğrenmeye verdiği önemi göstermektedir. Lexist, 11 yeşil protokolü aktif olarak uygulamaktadır:

  1. Yeşil enerji kullanımı (Bilişim Departmanı yalnızca enerji verimli donanım satın alma iznine sahiptir; Lexist, yeşil enerjinin nasıl entegre edileceği konusunda iş yeri/Plaza ekibi ile birlikte çalışmaktadır.)
  2. Tüketimin azaltılması ve çevresel ayak izinin azaltılması (Lexist’in merkez ofisi, ABD Yeşil İş Konseyi’nin Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik Sertifikası’na sahip olan River Plaza’da bulunmaktadır.)
  3. Dijitale geçiş (Tüm ekiplerimiz, iş yönetimi yazılımını tam kapasiteyle kullanmaktadır.)
  4. Belge yazdırma ve kâğıt kullanımının en aza indirilmesi (Tüm ekiplerimiz için belgeleri çift taraflı yazdırma kuralı uygulanmaktadır.)
  5. Geri dönüşümün teşvik edilmesi (İşyerinde tüm ekipleri kapsayan geri dönüşüm uygulaması mevcuttur.)
  6. Tek kullanımlık ürünlerin ve plastiklerin kullanımının sınırlanması (Ekiplerimiz, ofislerimizde özellikle COVID-19 “yeni normalinde” popüler hale gelen bardak su gibi tek kullanımlık ürünlerin kullanımını azaltmaktadır.)
  7. Yeşil kuruluşlarla ortak olunması (BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni destekleyen kurum ve kuruluşlara üyelik ve katılım sağlanmaktadır.)
  8. Sorumlu seyahat tercihleri yapılması (Büromuz için seyahat kesinlikle sınırlıdır, toplu taşıma kullanımı teşvik edilir ve ortaklarımız, mümkün olduğunda metroyu kullanarak burada öncülük etmektedir; toplantılar sanal olarak yapılabiliyorsa, ekibimiz tarafları seyahat etmemeye teşvik etmektedir.)
  9. Çalışanların ESG uygulamalarına teşvik edilmesi (Büromuz içinde ESG uygulamalarına ilişkin rekabet içerikli projeler planlanmaktadır.)
 • Sosyal sorumluluğun teşvik edilmesi (Lexist, ihtiyaç sahibi 50 öğrenci için bir burs programına sahiptir.)
 • Karbon emisyonunun dengelenmesi (Lexist, emisyonu dengelemenin ötesinde azaltmayı tercih ederek bu hedefin nasıl gerçekleştirileceğini değerlendirmekte; mevcut durumda tedarikçi seçimi vasıtasıyla emisyon etkisini azaltılmaktadır.)

 

S = SOCIAL (Sosyal) = ORGANİZASYON

Avukatlık büroları için ESG’deki S:  

Lexist’in buradaki odak noktası çalışanlarıdır ve özellikle 2020-23 yıllarında için istihdamda Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık amaçları doğrultusunda hareket etmiştir.

Türkiye Barolar Birliği, tüm yaş gruplarındaki toplam avukat sayısı dikkate alındığında, şu anda Türkiye’de neredeyse eşit sayıda kadın ve erkek avukat olduğunu bildirmektedir. Lexist, istihdamda cinsiyetleri dengeleme amacını da göz önünde bulundurarak yetenekli avukatların işe alınmasını sağlamaktadır. Lexist, özellikle uluslararası düzeyde faaliyet gösteren pek çok avukatlık bürosunun aksine, çalışma ortamında dini ifade özgürlüğünün sağlanması ve koruması hususunda iyi bir itibara sahiptir. Eşit ücret ve liyakate dayalı ödüllendirme sistemi benimsenmiştir. Büro yönetimimiz, farklı fikirlerin memnuniyetle karşılandığı, kapsayıcı ve açık bir ortam oluşturmak için aktif çalışmaktadır. Lexist bu önemli ilkelere olan bağlılığını pekiştirmek gayesiyle DE&I (Diversity, Equity and Inclusion-Çeşitlilik, Eşitlik ve Kaynaştırma) alanında uzmanlığa sahip bir İK uzmanı istihdam etme sürecindedir.

G = GOVERNANCE (Yönetim) = TOPLULUK

Hukuk büroları için ESG’de G:

Lexist bu hususta hukuka ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumluluğunu gözetmektedir.

Lexist ortakları, kurumsal yönetişim sorumluluklarını tamamıyla benimsemiştir. Yönetim, çalışanlar, müvekkiler, idareler, yükleniciler ve vatandaşlarla güçlü bir ilişki sürdürmek için politikalar oluşturmak ve bunlara sadık kalmak için çalışmalar yürütülmektedir.

Organizasyon yapısının işlerliğini ve denetimin etkinliğini, büro yönetiminin ortaklara karşı sorumlu olmasını sağlayarak temin ediyoruz.

 • Risk ve fırsatlar dikkatle yönetilmektedir.
 • Kurumsal davranış kuralları ve değerler benimsenmiştir.
 • Her düzeyde şeffaflık ve raporlamaya önem verilmektedir.
 • Kararların kapsayıcı şekilde alınmasını temin edilmektedir.
 • Büro genelinde çeşitliliğin sağlanması bir öncelik olarak benimsenmiştir.
 • Teknoloji ve siber riskler önemli stratejik faktörler olarak kabul edilmektedir.
 • ESG odaklı, kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşlarla ilişkiler kurulmaktadır.

ESG Uzmanımıza Ulaşın

Daha fazlasını öğrenmek için iletişimde kalın

Ayrıca bakınız…