LEXIST

ÇALIŞMA ALANI

Fikri Mülkiyet

Bilgi temelli bir ekonominin içinde olduğumuzdan, fikri mülkiyet hakları kuruluşların piyasada rekabet edebilmeleri açısından önem arz etmektedir. Müvekkillerimizin fikri mülkiyet haklarını korurken, aynı zamanda bu değeri artırmak için güçlü ve kapsamlı stratejiler sunuyoruz. Fikri mülkiyet alanında uzman avukatlarımız aynı zamanda dava ve ticaret avukatları olduklarından, fikri mülkiyet haklarınızı koruyabilmek için sizlere en iyi şekilde hizmet sunmaktadırlar. Günümüzde sınai üretimden tüketim ürünlerine kadar her sektörde fikri mülkiyet haklarının ihlali yaygın bir durumdur, bu sebeple müvekkillerimizin seçkin ve çabuk aksiyon alabilen bir ekiple çalışması gerekmektedir. Lexist olarak bu niteliklere sahip ekiplerimiz ile müvekkillerimize hizmet sağlıyoruz.

Nasıl yardım edebiliriz?

Fikri Mülkiyet Hukuku Hizmetleri

Lexist Fikri Mülkiyet ekibi hem lisans veren hem de lisans alan tarafları markalar, patentler, telif hakları, tasarımlar, alan adları ve gizli bilgileri de kapsayacak şekilde; fikri mülkiyete ilişkin konularda geniş çaplı şekilde temsil etmektedir.

Sunulan hizmetlerin genel kapsamı:

Telif ve marka ihlalleri ve davaları

Lisans sözleşmeleri

Teamüller ve taklit ürünlerin piyasaya girmesinin engellenmesi

Marka haklarına itiraz ve muhalefet süreçleri

Marka ve alan adı araştırmaları

Marka, patent ve tasarım uygulamaları ve tescili

Tarım ve biyoteknoloji ihlalleri

Green IP

Newtech IP

İlgili kamu kurumları nezdinde müvekkillerimiz için lisans, izin, ruhsat ve başvuruların takibi ve mevzuata uyum kapsamında hizmet vermekteyiz. 

Nasıl Çalışıyoruz?

Hukuki stratejiler oluşturmak ve risklerin azaltılmasını sağlamak bizi güçlü kılmaktadır:
– Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, hukuki tecrübe ve iş deneyimini doğru bir şekilde bir araya getiren özel ekipler oluşturmaktayız.

– Müvekkillerimizin, en üst düzeyde güven ve hukuki korumaya sahip olmaları için; açık ve hızlı iletişim ile iş birliğine dayalı karar alma ortamı sağlamaktayız.

Nasıl Çalışıyoruz

Güçlü yanlarımız yasal stratejiler oluşturmak ve riskleri engellemek konusundaki uzmanlığımızdır:

Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin endişeleri doğrultusunda, hukuk ve iş deneyimini doğru bir şekilde birleştiren özel ekipler oluşturuyoruz.

En üst düzeyde güven ve yasal koruma ile ilerleyebilmeniz için açık, hızlı iletişim ve işbirliğine dayalı karar alma ortamı yaratıyoruz.

Ortak Avukatlarımıza Ulaşın

Kurucu Ortak