LEXIST

SEKTÖR ALANI

Finansal Hizmetler

Ekibimiz; bankalar, sigorta şirketleri, fonlar, dijital girişimler, finansal şirketler ve kredi alanlara finansal sektördeki tüm proje ve işlerde hizmet vermektedir. Lexist; Finansal Hizmetler sektöründe Banka, Finans ve Sermaye Piyasaları alanlarında saygın bir konuma sahiptir. Yerli ve yabancı taraflarla iş yapan müvekkillerimize yaratıcı çözümler ve stratejiler sunmak için Şirketler Hukuku/Birleşme ve Devralmalar ekibinden, dava takibi ve tahkim ekiplerine kadar avukatlık büromuzun tüm ekipleri birlikte çalışmaktadır. Ekibimiz, kapsamlı düzenlemelerin olduğu sektörlerde faaliyet göstermenin sektörün gereklerine ve mevzuata hakim olmayı zorunlu kıldığının farkında olarak hizmet sunmaktadır.

Yeni İstanbul Finans Merkezi’nin tamamlanmasıyla İstanbul, daha da önemli bir finans merkezi haline gelmiştir. İstanbul Finans Merkezi Projesi’nin inşaat alanı 3,5 milyon metrekareye (Canary Wharf’ın iki katı büyüklüğünde) eşdeğerdir. Bu yatırımdan yan sektörler de istifade etmektedir. İstanbul, yeni finans ve regülasyon teknolojileri yoluyla finansal hizmetler sektörüne hizmet veren yeni teknoparklar ve endüstriler için bir merkez haline gelmiştir.  Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji ekibimiz de en son pazar teknolojisi trendleri ve değişen mevzuat konularında finans ekibimize ve müvekkillerimize destek vermektedir.

Öne Çıkan İşlerimiz

Ekibimiz, çeşitli proje şirketlerinin kurulması da dahil olmak üzere hukuki düzenlemelerin henüz gelişmekte olduğu dönemlerde dijital banka ve elektronik para ve ödeme sistemleri kuruluşu kurulum ve faaliyet süreçlerinde avukatlık hizmeti vermektedir.

Finansal Hizmetler Hukuku Hizmetleri

Finansal hizmetler müşterilerimiz genellikle aşağıdaki alt sektörlerdendir:

Kişisel & Tüketici Finansmanı

Kurumsal Finansman

Risk Sermayesi

Melek Yatırımcılar

Dijital Varlıklar

FinTech

Dijital Bireysel Bankacılık

Geleneksel Bireysel Bankacılık

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ve diğer ilgili Türk otoriteler nezdinde müvekkillerimiz lehine lisans, izin, ruhsat ve başvuruların takibi ve mevzuata uyum noktasında destek sunuyoruz.

Nasıl Çalışıyoruz?

Hukuki stratejiler oluşturmak ve risklerin azaltılmasını sağlamak bizim güçlü yönlerimizdir:

– Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, hukuk ve iş deneyimini doğru bir şekilde bir araya getiren özel ekipler oluşturmaktayız.

– Müvekkillerimizin, en üst düzeyde güven ve hukuki korumaya sahip olmaları için; açık ve hızlı iletişim ile iş birliğine dayalı karar alma ortamı sağlamaktayız.

Nasıl Çalışıyoruz

Güçlü yanlarımız yasal stratejiler oluşturmak ve riskleri engellemek konusundaki uzmanlığımızdır:

Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin endişeleri doğrultusunda, hukuk ve iş deneyimini doğru bir şekilde birleştiren özel ekipler oluşturuyoruz.

En üst düzeyde güven ve yasal koruma ile ilerleyebilmeniz için açık, hızlı iletişim ve işbirliğine dayalı karar alma ortamı yaratıyoruz.

Ortak Avukatlarımıza Ulaşın

Ortak, Departman Lideri