LEXIST

Lexist Fon ekibi, Finansal Hizmetler ekibinin içinde yer alır ve sektöre özgü deneyimini, kurumsal bilgi birikimi ve uyuşmazlık çözümü uzmanlarının desteğiyle birleştirir. Çok çeşitli faaliyetlerde, birden fazla sektörde borsaya kote olan ve olmayan fonlara danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Nasıl yardım edebiliriz?

Fon Hukuku Hizmetleri

Lisanslama ve pazarlama dahil olmak üzere fon kurulumu ve yapılandırması, fon faaliyetleri ve operasyonları ve yatırım arayışları konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Ayrıca bir fona borç veren veya yatırım yapan yatırımcılara o fonun ticari ve hukuki yönleri hakkında da danışmanlık sunmaktayız.

Fon Kuruluşu

Lisanslama

Vergi Muafiyetleri

Yapılandırma

Fonun İşletilmesi

Fonun Pazarlanması

Yatırımcı Kabulü

Yatırımcı Katılımı

Mevzuat Danışmanlığı

Çıkış Stratejileri

Devlet Varlık Fonları – Ulusal ve Uluslararası

Green Taxonomy & Sürdürülebilir Yatırım

İlgili kamu kurumları nezdinde müvekkillerimiz için lisans, izin, ruhsat ve başvuruların takibi ve mevzuata uyum kapsamında hizmet vermekteyiz.

Nasıl Çalışıyoruz?

Hukuki stratejiler oluşturmak ve risklerin azaltılmasını sağlamak bizi güçlü kılmaktadır:

– Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, hukuki tecrübe ve iş deneyimini doğru bir şekilde bir araya getiren özel ekipler oluşturmaktayız.

– Müvekkillerimizin, en üst düzeyde güven ve hukuki korumaya sahip olmaları için; açık ve hızlı iletişim ile iş birliğine dayalı karar alma ortamı sağlamaktayız.

Nasıl Çalışıyoruz

Güçlü yanlarımız yasal stratejiler oluşturmak ve riskleri engellemek konusundaki uzmanlığımızdır:

Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin endişeleri doğrultusunda, hukuk ve iş deneyimini doğru bir şekilde birleştiren özel ekipler oluşturuyoruz.

En üst düzeyde güven ve yasal koruma ile ilerleyebilmeniz için açık, hızlı iletişim ve işbirliğine dayalı karar alma ortamı yaratıyoruz.

Ortak Avukatlarımıza Ulaşın

Fon hukuku danışmanınız:

Ortak, Departman Lideri