LEXIST

ÇALIŞMA ALANI

İflas, Yeniden Yapılandırma & Konkordato

Bir müvekkilimizin işletmesinin geleceği belirsizleştiğinde, İflas, Yeniden Yapılandırma ve Konkordato ekibimiz harekete geçmektedir. Birden fazla mahkeme ve birden fazla alacaklının olduğu işlemlerde deneyimli ekibimiz, müvekkillerimize iflas ve ödeme aczi işlemleri, ilgili mevzuat, ortaya çıkan olası zorluklar ve fırsatlar ile gerçekleşebilecek karmaşık müzakere süreçleri konusunda danışmanlık sağlamaktadır.  

Danışmanlık ve uyuşmazlık (dava ve tahkim) avukatlarından oluşan ekibimiz, müvekkillerimizin karşılaşabileceği zorluklar karşısında hızlı ve etkili çözümler bulmak ve her türlü yeniden yapılandırma seçeneğini değerlendirmek amacıyla iş birliği yapmaktadır. 

Yeniden yapılandırma uygulaması kapsamında ise, müvekkillerimize varlıklarını sektöre özgü yaklaşımlarımızla başarılı bir şekilde yeniden yapılandırmaları için Lexist’te eksiksiz bir hizmet sunulmaktadır.

Nasıl yardım edebiliriz?

İflas, Yeniden Yapılandırma & Ödeme Aczi Hukuku Hizmetleri

Sağlanan hizmetler:

Borçlunun aczinden önce ve sonra alacaklının temsili

Borçlunun aczinde borçlunun temsili

İptal davaları

Konkordato

İlgili kamu kurumları nezdinde müvekkillerimiz için lisans, izin, ruhsat ve başvuruların takibi ve mevzuata uyum kapsamında hizmet vermekteyiz.

Nasıl Çalışıyoruz?

Hukuki stratejiler oluşturmak ve risklerin azaltılmasını sağlamak bizi güçlü kılmaktadır:

– Her bir müvekkilimiz için; ihtiyaçları doğrultusunda, hukuki tecrübe ve iş deneyimini doğru bir şekilde bir araya getiren özel ekipler oluşturmaktayız.

– Müvekkillerimizin, en üst düzeyde güven ve hukuki korumaya sahip olmaları için; açık ve hızlı iletişim ile iş birliğine dayalı karar alma ortamı sağlamaktayız.

Nasıl Çalışıyoruz

Güçlü yanlarımız yasal stratejiler oluşturmak ve riskleri engellemek konusundaki uzmanlığımızdır:

Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin endişeleri doğrultusunda, hukuk ve iş deneyimini doğru bir şekilde birleştiren özel ekipler oluşturuyoruz.

En üst düzeyde güven ve yasal koruma ile ilerleyebilmeniz için açık, hızlı iletişim ve işbirliğine dayalı karar alma ortamı yaratıyoruz.

Ortak Avukatlarımıza Ulaşın

İflas, yeniden yapılandırma ve konkordato danışmanınız:

Kurucu Ortak