LEXIST

ÇALIŞMA ALANI

İş Hukuku

Ülkemizde işçilerin, işverenlerine karşı iş ilişkisi ve tazminat uyuşmazlıklarını çözümlemek için davalar açmaları ve arabuluculuk başvurularında bulunmaları yaygın görülen bir durumdur. İş hukuku alanında çalışan avukatlarımız aynı zamanda dava takibi alanında uzmanlardır ve müvekkillerine faaliyet gösterdikleri sektöre ilişkin yasal düzenlemelerin riskleri ve eğilimleri hakkında danışmanlık hizmeti sunar. Avukatlarımız, müvekkillerimiz için iş sözleşmeleri hazırlar ve iş hukukuna ilişkin süreçlerde gelecekte ortaya çıkabilecek sorunları önlemek üzere danışmanlık hizmeti verirler. Buna rağmen bir uyuşmazlığın oluşması halinde, derhal uygun çözüm yolları sunarak avukatlık hizmeti sunarlar.

Nasıl yardım edebiliriz?

İş Hukuku Hizmetleri

İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında uzman avukatlarımız, müvekkillerine tüm işe alım ve işten çıkarma süreçlerinde özenle yardımcı olarak Türk mevzuatı ve mahkeme içtihatları ışığında sağlam iş sözleşmeleri ve insan kaynakları politikaları oluşturmaktadır.

Sunulan hizmetler aşağıdaki alanları da içermektedir:

İş Sözleşmeleri – Tanzimi, Güncellemeleri ve Tadilleri

İnsan Kaynakları Politikaları ve El Kitapçıkları

Taşeron Anlaşmaları ve Geçici İş İlişkisi

Toplu İş Sözleşmeleri

İş Sağlığı ve Güvenliği

Birleşme Öncesi İşçi Sorunları

İşten Çıkarma Süreçleri

İkramiye, Prim, Pay ve Teşvik Planları

Sosyal Güvenlik

İlgili kamu kurumları nezdinde -örneğin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)- müvekkillerimiz için lisans, izin, ruhsat ve başvurularının takibi ve mevzuata uyum kapsamında hizmet vermekteyiz.

Nasıl Çalışıyoruz?

Hukuki stratejiler oluşturmak ve risklerin azaltılmasını sağlamak bizi güçlü kılmaktadır:

– Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, hukuki tecrübe ve iş deneyimini doğru bir şekilde bir araya getiren özel ekipler oluşturmaktayız.

– Müvekkillerimizin, en üst düzeyde güven ve hukuki korumaya sahip olmaları için; açık ve hızlı iletişim ile iş birliğine dayalı karar alma ortamı sağlamaktayız.

Nasıl Çalışıyoruz

Güçlü yanlarımız yasal stratejiler oluşturmak ve riskleri engellemek konusundaki uzmanlığımızdır:

Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin endişeleri doğrultusunda, hukuk ve iş deneyimini doğru bir şekilde birleştiren özel ekipler oluşturuyoruz.

En üst düzeyde güven ve yasal koruma ile ilerleyebilmeniz için açık, hızlı iletişim ve işbirliğine dayalı karar alma ortamı yaratıyoruz.

Ortak Avukatlarımıza Ulaşın

Kurucu Ortak