LEXIST

ÇALIŞMA ALANI

Özel Girişim

Ulusal ve uluslararası özel sermaye fonları ve risk sermayedarları, ortaya çıkan pek çok fırsatın etkisiyle Türkiye’ye çekilmiş ve Türkiye’de faaliyet göstermektedir.

Özel girişim müvekkillerimize, eğlence sektörü, e-spor ve oyun sektörlerine ek olarak özellikle ana sektörlerimiz olan Gayrimenkul & İnşaat, Enerji ve TMT olmak üzere Türkiye pazarındaki yüksek profilli işlemlerde danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Lexist, yatırımın potansiyelini en üst düzeye çıkaran yatırım stratejileri konusunda tavsiyelerde bulunarak yerli ve bölgesel yatırımcılarla iyi ilişkiler geliştirmiştir. Özel sermaye alanında uzman avukatlarımız, fon oluşumundan çıkış sonrası süreçlere kadar bir fonun varlığının tüm aşamalarında müvekkillerine avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Nasıl yardım edebiliriz?

Özel Girişim Hukuku Hizmetleri

Sağlanan hizmetler kapsamı:

Yatırım Yapılandırması

Fon Yönetimi

Portföy İzleme

Çıkış Stratejileri

Sektöre Özel Düzenleme ve Mevzuata Uyum Danışmanlığı

Sürdürülebilir Yatırımlar

İlgili kamu kurumları nezdinde müvekkillerimiz in lisans, izin, ruhsat ve başvuruların takibi ve mevzuata uyum kapsamında hizmet vermekteyiz. 

Nasıl Çalışıyoruz?

Hukuki stratejiler oluşturmak ve risklerin azaltılmasını sağlamak bizi güçlü kılmaktadır:

Her bir müvekkilimiz için; ihtiyaçları doğrultusunda, hukuki tecrübe ve iş deneyimini doğru bir şekilde bir araya getiren özel ekipler oluşturmaktayız.


Müvekkillerimizin, en üst düzeyde güven ve hukuki korumaya sahip olmaları için; açık ve hızlı iletişim ile iş birliğine dayalı karar alma ortamı sağlamaktayız.

Nasıl Çalışıyoruz

Güçlü yanlarımız yasal stratejiler oluşturmak ve riskleri engellemek konusundaki uzmanlığımızdır:

Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin endişeleri doğrultusunda, hukuk ve iş deneyimini doğru bir şekilde birleştiren özel ekipler oluşturuyoruz.

En üst düzeyde güven ve yasal koruma ile ilerleyebilmeniz için açık, hızlı iletişim ve işbirliğine dayalı karar alma ortamı yaratıyoruz.

Ortak Avukatlarımıza Ulaşın

Özel girişim sermayesi hukuku danışmanınız:

Ortak, Departman Lideri