LEXIST

ÇALIŞMA ALANI

Projeler

Ödüllü danışman ekibimiz, tüm müvekkillerimize finanstan yapılandırmaya ve risklere kadar her türlü stratejik seçeneklere ve amaca uygun avukatlık hizmeti sunmaktadır. Bu alanda işverenleri, geliştiricileri, kalkınma ajanslarını, çok uluslu iş ortaklıklarını, alt yüklenicileri ve çok uluslu finans kuruluşlarını temsil etmekteyiz. Projeler, Lexist’in çalıştığı önde gelen çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. Enerji, Altyapı ve İnşaat sektörlerinden proje uzmanları, müvekkillerimize özel oluşturulan ekiplerle bir araya gelmektedir. Riski azaltmak ve olası bir uyuşmazlığın çözümünü planlamak için, dava takibi ve tahkim ekiplerimiz de her bir ekibin önemli bir parçasıdır. Lexist, her bir projeyi özenle ele almaktadır ve her bir projenin kendine has özelliklerinin olduğunun farkındadır.

Öne Çıkan İşlerimiz

Proje ekibi, önemli bir kısım limanların özelleştirilmesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na avukatlık hizmeti sunmuştur.

Proje Hizmetleri

Avukatlarımız; projelere konu varlıkların nasıl finanse edileceği, inşa edileceği, işletileceği, satıma konu edileceği hususlarını değerlendirmektedir. Genel olarak aşağıdaki alanlarda hizmet sunulmaktadır:

Kamu-Özel Sektör İş Birliği

Özelleştirme

İlgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde müvekkillerimiz için lisans, izin, ruhsat ve başvuruların takibi ve mevzuata uyum konularında hizmet verilmektedir.

Nasıl Çalışıyoruz?

Hukuki stratejiler oluşturmak ve risklerin azaltılmasını sağlamak bizim güçlü yönlerimizdir:

– Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, hukuk ve iş deneyimini doğru bir şekilde bir araya getiren özel ekipler oluşturmaktayız.

– Müvekkillerimizin, en üst düzeyde güven ve hukuki korumaya sahip olmaları için; açık ve hızlı iletişim ile iş birliğine dayalı karar alma ortamı sağlamaktayız.

Nasıl Çalışıyoruz

Güçlü yanlarımız yasal stratejiler oluşturmak ve riskleri engellemek konusundaki uzmanlığımızdır:

Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin endişeleri doğrultusunda, hukuk ve iş deneyimini doğru bir şekilde birleştiren özel ekipler oluşturuyoruz.

En üst düzeyde güven ve yasal koruma ile ilerleyebilmeniz için açık, hızlı iletişim ve işbirliğine dayalı karar alma ortamı yaratıyoruz.

Ortak Avukatlarımıza Ulaşın

Ortak, Departman Lideri