LEXIST

Kiraya Verenin Hapis Hakkı

Kiraya Verenin Hapis Hakkının Konusu Türk Borçlar Kanunu (TBK), taşınmaz bir mala ilişkin olan kira sözleşmelerinde, kiracının kiralanana getirdiği taşınır eşya üzerinde kiraya verene, kiraya verenin hapis hakkı olarak isimlendirilen kanuni rehin hakkı niteliğinde bir hapis hakkı tanımıştır. Türk Borçlar Kanunu’nun 336-338. maddeleri ile düzenlenen kiralayanın hapis hakkı, Türk Medeni Kanunu’nun m. 395 vd. maddelerinde […]