LEXIST

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği 02.02.2022 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmıştır

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği 02.02.2022 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmıştır 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca düzenlenen Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği 02.02.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik hükümleri ile uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş […]