LEXIST

ÇALIŞMA ALANI

Rekabet & Anti-Tröst

Lexist, rekabet hukuku alanında uzman avukatlarıyla müvekkillerine danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Sektöre özgü bir yaklaşım sergilemekle birlikte ilgili iş ve mevzuat dinamiklerine hakim ekipler oluşturulmakta, ekiplerimiz ise rekabet hukukuna ilişkin tüm konularda yüksek kalitede hizmet vermektedir. Büromuz, güçlü dava ekibiyle her türlü idari soruşturma ve yargılamada da hizmet vermektedir.

Öne Çıkan İşimiz

Ekip, Rekabet Kurumu tarafından müvekkili aleyhine başlatılan perakende sektörüne ilişkin önemli bir rekabet soruşturması hakkında başarılı bir şekilde danışmanlık hizmeti vermiştir.

Rekabet Hukuku Hizmetleri

Lexist Rekabet hukuku ekibi aşağıdakiler de dahil olmak üzere hem çekişmeli hem de çekişmesiz işlerde uluslararası standartlarda Rekabet Hukuku danışmanlığı sunmaktadır.

Birleşme & Devralmalar

Rekabet Kurumu Soruşturmaları

Ortak Girişimler & Stratejik Ortaklıklar

Uyumlu Eylemler

Mevzuata Uyum

Kısıtlayıcı Uygulamalar

Kamu İhaleleri & Devlet Yardımları

Rekabet Hukuku ile İlgili Davalar

Rekabet Kurumu ve diğer ilgili Türk otoriteler nezdinde müvekkillerimiz lehine lisans, izin, ruhsat ve başvuruların takibi ve mevzuata uyum noktasında destek sunuyoruz.

Nasıl Çalışıyoruz?

Hukuki stratejiler oluşturmak ve risklerin azaltılmasını sağlamak bizim güçlü yönlerimizdendir:

– Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, hukuk ve iş deneyimini doğru bir şekilde bir araya getiren özel ekipler oluşturmaktayız.

– Müvekkillerimizin, en üst düzeyde güven ve hukuki korumaya sahip olmaları için; açık ve hızlı iletişim ile iş birliğine dayalı karar alma ortamı sağlamaktayız.

Nasıl Çalışıyoruz

Güçlü yanlarımız yasal stratejiler oluşturmak ve riskleri engellemek konusundaki uzmanlığımızdır:

Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin endişeleri doğrultusunda, hukuk ve iş deneyimini doğru bir şekilde birleştiren özel ekipler oluşturuyoruz.

En üst düzeyde güven ve yasal koruma ile ilerleyebilmeniz için açık, hızlı iletişim ve işbirliğine dayalı karar alma ortamı yaratıyoruz.

Ortak Avukatlarımıza Ulaşın

Ortak, Departman Lideri