LEXIST

ÇALIŞMA ALANI

Sermaye Piyasaları

Ülkemiz sermaye piyasaları, başta Körfez ülkelerinden yatırımcılar olmak üzere bölgesel oyuncular ve uzun vadeli hedefleri olan yatırımcılar için caziptir. Pandemi, halka arzların sayısında bir ivmeye neden olmuştur. Bu durum, kontrolü elinde tutarken yeni yatırımlar ve finansman arayan şirketler için ideal bir ortam yaratmıştır.

Lexist, yeniden yapılandırma, kurumsal yönetim ve sermaye piyasaları alanlarındaki geniş deneyimini bir araya getirerek birçok halka arzda danışmanlık hizmeti sunmuştur. Ekibimiz; şirketlere, ihraççılara, yatırım bankalarına, çok taraflı finansal kuruluşlara ve özel sermaye fonlarına; yeni ürünleri, finansman yapıları ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı gerektiren birleşme ve devralma faaliyetleri konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Nasıl yardım edebiliriz?

Sermaye Piyasaları Hukuku Hizmetleri

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere tüm sermaye piyasası işlemlerinde danışmanlık hizmeti sunmaktayız:

Hizmetlerimiz aşağıdaki alanları içermektedir:

Türev & Swap Piyasaları

Hisse Senedi Piyasaları

Çevre Tahvilleri

Cinsiyet Eşitliği Tahvilleri

Öz Kaynaklar, Halka Arzlar & İkincil Arzlar

Döviz Düzenlemesi

Kotasyon

Taahhüt İşlemleri

Düzenleyici Hizmetler

Yapılandırılmış Ürünler

Kripto Platformları

Blockchain

Green Taxonomy

İlgili kamu kurumları nezdinde müvekkillerimiz için lisans, izin, ruhsat ve başvurularının takibi ve mevzuata uyum kapsamında hizmet vermekteyiz.

Nasıl Çalışıyoruz?

Hukuki stratejiler oluşturmak ve risklerin azaltılmasını sağlamak bizi güçlü kılmaktadır:

– Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, hukuki tecrübe ve iş deneyimini doğru bir şekilde bir araya getiren özel ekipler oluşturmaktayız.

– Müvekkillerimizin, en üst düzeyde güven ve hukuki korumaya sahip olmaları için; açık ve hızlı iletişim ile iş birliğine dayalı karar alma ortamı sağlamaktayız.

Nasıl Çalışıyoruz

Güçlü yanlarımız yasal stratejiler oluşturmak ve riskleri engellemek konusundaki uzmanlığımızdır:

Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin endişeleri doğrultusunda, hukuk ve iş deneyimini doğru bir şekilde birleştiren özel ekipler oluşturuyoruz.

En üst düzeyde güven ve yasal koruma ile ilerleyebilmeniz için açık, hızlı iletişim ve işbirliğine dayalı karar alma ortamı yaratıyoruz.

Ortak Avukatlarımıza Ulaşın

Sermaye piyasaları hukuku danışmanınız:

Ortak, Departman Lideri