LEXIST

ÇALIŞMA ALANI

Sigorta

Sigorta sektörü, hem hayat hem de malvarlığı bakımından büyümeye ve konsolide olmaya devam ederek, özel sermaye ile birleşme & devralmalar yoluyla yabancı yatırımcıları çekmektedir. Böylesine aktif bir pazar, doğal olarak yeni sinerjiler, bilgi birikimi ve ürünler getirmektedir. Türk sigortacılık sektörü hakkında sektöre özel birikime sahip olan Lexist ekibi, müvekkillerii etkileyen mevzuat değişikliklerinin her daim takibini yapmaktadır.


Sigorta alanında uzman avukatlarımızın sunduğu hizmetler, mevzuattan veri güvenliğine kadar tüm hizmetleri kapsamaktadır ve müvekkillerin yeni ürünlerini hızlı bir şekilde geliştirmesinde yardımcı olmaktadır. Ekibimiz hızla değişen iş ortamında yaratıcı çözümler bulmayı hedeflemektedir.

Sigorta Hukuku Hizmetleri

Lexist sigorta sektörüne özel danışmanlık genellikle şunları kapsar:

İdare tarafından verilen lisanslar ve yürütülen soruşturmalar dahil olmak üzere idari işlemler

Ürün yapılandırma ve geliştirme

Stratejik ve operasyonel konular (istihdam ve iş hukuku, veri koruma ve gizliliği konuları)

Dijital sözleşmeler

Acentelik ve Dağıtım Anlaşmaları

Sigorta ve reasürans davaları

Siber sigorta

İklim değişikliği sigortaları

Sürdürülebilirlik sigortası

Müvekkillerimiz adına ilgili Türk makamlarından alınan lisans, izin, izin ve başvuruların takibi ve mevzuata uyum konusunda destek sağlamaktayız.

Nasıl Çalışıyoruz?

Hukuki stratejiler oluşturmak ve risklerin azaltılmasını sağlamak bizi güçlü kılmaktadır:

– Her bir müvekkilimiz için; ihtiyaçları doğrultusunda, hukuki tecrübe ve iş deneyimini doğru bir şekilde bir araya getiren özel ekipler oluşturmaktayız.

– Müvekkillerimizin, en üst düzeyde güven ve hukuki korumaya sahip olmaları için; açık ve hızlı iletişim ile iş birliğine dayalı karar alma ortamı sağlamaktayız.

Nasıl Çalışıyoruz

Güçlü yanlarımız yasal stratejiler oluşturmak ve riskleri engellemek konusundaki uzmanlığımızdır:

Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin endişeleri doğrultusunda, hukuk ve iş deneyimini doğru bir şekilde birleştiren özel ekipler oluşturuyoruz.

En üst düzeyde güven ve yasal koruma ile ilerleyebilmeniz için açık, hızlı iletişim ve işbirliğine dayalı karar alma ortamı yaratıyoruz.

Ortak Avukatlarımıza Ulaşın

Sigorta hukuku danışmanınız

Ortak, Departman Lideri