LEXIST

ÇALIŞMA ALANI

Şirketler Hukuku/Birleşme ve Devralmalar

Türkiye’de faaliyet gösteren ya da yerel şirketlerle çalışan uluslararası şirketlere danışmanlık sağlıyoruz. Yatırımlarını koruduğumuz ve büyümelerine katkı sağladığımız yerli ve yabancı birçok müvekkilimiz bizi tercih etmiştir. Bu kapsamda proje yatırımcıları ile köklü markalar kurmak isteyen dijital ekonomi girişimcilerinden grup şirketlerine kadar oldukça geniş bir müvekkil portföyüne sahibiz. Ekiplerimiz, aynı zamanda yerli veya  uluslararası danışmanlar ile iş birliği yaparak müvekkillerimizin  yurt dışındaki yatırımlarına ilişkin de danışmanlık hizmeti vermektedir.

Şirketler Hukuku/Birleşme ve Devralmalar alanında uzman avukatlarımız tüm sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimiz için, özel olarak oluşturulan ekipler şeklinde çalışmaktadır. Müvekkillerimizin faaliyet gösterdiği alanlar perakende, hızlı tüketim, eğlence ve imalat gibi temel sektörlerin yanı sıra; enerji, altyapı, gayrimenkul & inşaat, telekomünikasyon, medya & teknoloji ile finans sektörlerini de içermektedir.

Nasıl yardım edebiliriz?

Şirketler Hukuku/Birleşme ve Devralmalara İlişkin Hizmetleri

Ticaret hukuku kapsamındaki tüm faaliyetlere ek olarak, danışmanlık verdiğimiz işlem ve projeler şu şekildedir:

Devralmalar

Kurumsal Yeniden Yapılandırma

Kurumsal Yeniden Düzenleme

Ayrıştırmalar

Ortak Girişim/İş Ortaklığı

Birleşmeler

Özelleştirmeler

Bölünmeler

Özel Maksatlı Şirketler

Şirket Kuruluşu

İlgili kamu kurumları nezdinde müvekkillerimiz için lisans, izin, ruhsat ve başvurularının takibi ve mevzuata uyum kapsamında hizmet vermekteyiz.

Nasıl Çalışıyoruz?

Hukuki stratejiler oluşturmak ve risklerin azaltılmasını sağlamak bizi güçlü kılmaktadır:

– Her bir müvekkilimiz için; ihtiyaçları doğrultusunda, hukuki tecrübe ve iş deneyimini doğru bir şekilde bir araya getiren özel ekipler oluşturmaktayız.

– Müvekkillerimizin, en üst düzeyde güven ve hukuki korumaya sahip olmaları için; açık ve hızlı iletişim ile iş birliğine dayalı karar alma ortamı sağlamaktayız.

Nasıl Çalışıyoruz

Güçlü yanlarımız yasal stratejiler oluşturmak ve riskleri engellemek konusundaki uzmanlığımızdır:

Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin endişeleri doğrultusunda, hukuk ve iş deneyimini doğru bir şekilde birleştiren özel ekipler oluşturuyoruz.

En üst düzeyde güven ve yasal koruma ile ilerleyebilmeniz için açık, hızlı iletişim ve işbirliğine dayalı karar alma ortamı yaratıyoruz.

Ortak Avukatlarımıza Ulaşın

Kurucu Ortak