LEXIST

SPK Halk Arz Başvurusu İçin Gerekli Olan Eşik Değerleri 2024 Yılı İçin Yükseltti

Print Friendly, PDF & Email

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), 29.12.2023 tarih ve 2023/82 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde Kurul Karar Organı’nın 28.12.2023 tarih ve 81/1811 sayılı kararı ile başta Sermaye Piyasası Kanunu olmak üzere sermaye piyasası mevzuatında yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarları 2024 yılı için tespit edilmiş olup, duyuruda ilk halka arz kapsamında yeniden değerlemeye tabi eşik tutarlar SPK tarafından 2024 yılı için yükseltilmiştir. 

Yayımlanan kararda 2024 yılı için:

  • Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin (II-18.1) 5. maddesinde belirlenmiş olan kayıtlı sermaye sistemine geçiş için gerekli asgari sermaye tutarı 30.000.000,00 (otuz milyon) TRY’den 100.000.000,00 (yüz milyon) TRY’ye çıkarılmıştır.
  • Pay Tebliği’nin (VII-128.1) 5. maddesinin beşinci fıkrasında belirlenmiş olan payları ilk defa halka arz edilecek olan şirketlerin ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine göre yüklenim zorunluluğunun tespitinde esas alınacak olan sınırlar 150.000.000,00 (yüz elli milyon) TRY ve 250.000.000,00 (iki yüz elli milyon) TRY’den; 400.000.000,00 (dört yüz milyon) TRY ve 800.000.000,00 (sekiz yüz milyon) TRY’ye çıkarılmıştır.
  • Pay Tebliği’nin (VII-128.1) 9. maddesinde düzenlenmiş olan payları ilk defa halka arz edilecek şirketlerin ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine göre satışa hazır hale getirilecek pay oluşturulup oluşturulmayacağı hususunun tespitinde esas alınacak olan değer 231.903.989,00 (iki yüz otuz bir milyon dokuz yüz üç bin dokuz yüz seksen dokuz) TRY’den 500.000.000,00 (beş yüz milyon) TRY’ye çıkarılmıştır.
  • İlk defa halka arz edilecek şirketlerin 2024 yılı içinde yapılacak başvurularda Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılına ait yıllık finansal tablolar itibariyle sağlaması gereken tutarlar;
    • 2022 tarihli finansal tablolarında aktif toplamı en az 450.000.000,00 (dört yüz elli milyon) TRY ve net satış hasılatı en az 270.000.000,00 (iki yüz yetmiş milyon) TRY,
    • 2023 tarihli finansal tablolarında aktif toplamı en az 1.500.000.000,00 (bir milyar beş yüz milyon) TRY ve net satış hasılatı en az 750.000.000,00 (yedi yüz elli milyon) TRY olarak belirlenmiştir.

Daha Fazla Bilgi İçin

Kıdemli Avukat

En Yeni Haberler