LEXIST

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tebliğ No:2022-32/66 ile 28.02.2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8’inci maddesinin 9’uncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul […]

2021 Banka ve Finans

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz.   Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Yayımlandı – 07/06/2021 7319 Sayılı Kanun ile 7226 sayılı Kanun’un Çeklerin İbrazına Dair Hükümlerinde Değişiklik Yapılmıştır – 27/05/2021 4059 Sayılı Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler – 26/05/2021 Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair […]

2020 Banka ve Finans

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz.   İpotek Finansman Kuruluşlarına Getirilen Yeni Muafiyetler – 17/06/2020 Gemi İpoteği – 31/05/2020 Toplu Rehin ve Toplu Rehnin Paraya Çevrilmesi Usulü – 27/05/2020 Yapı İpoteği – 16/05/2020