LEXIST

Anayasa Mahkemesi’nin, belirsiz alacak davasında dava şartı eksikliği nedeniyle reddedilmesinin Adil Yargılanma Hakkı’nı ihlal edildiğine dair kararı.

YARGILAMA SÜRECİ VE BAŞVURU KONUSU: İlk derece mahkemesince yapılan yargılama neticesinde başvurucular tarafından işçilik alacaklarının tahsili için açılan belirsiz alacak davasının kabulüne karar verilmiştir. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’ nce yapılan incelemede dava konusu alacakların belirli olduğundan davacıların belirsiz alacak davası açmalarında hukuki yararı olmadığına ve davaların dava şartı eksikliği nedeniyle usulden reddedilmesi gerektiğine karar verilmiştir. […]

Asgari Ücret Desteğine İlişkin Bir Not

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 2023 Yılı 2. Dönem Asgari Ücret Desteği Konulu 01/09/2023 tarihli ve 2023/25 Sayılı Genelge yayımlanmıştır. Konu ile ilgili 15.07.2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7456 Sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 […]

Yargıtay’ın, sendikaya üye olan işçinin ücretinin TİS ile düşürülmesini, işverenin tek taraflı iradesi olarak kabul etmemesi ile ilgili kararı.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na Direnme Yoluyla Gelen “Sendikaya Üye Olduktan Sonra İşçinin Kök Ücretinin Düşürülmesi” İle İlgili Uyuşmazlıkta “Ücret Tis İle Düşürüldüğü İçin Tek Taraflı İşveren İradesiyle Ücretin Düşürülmüş Olduğundan Söz Edilemeyeceği” ne karar verilmiştir (Yargıtay HGK Esas No. 2022/9-152, Karar No. 2023/550, Tarihi: 31.05.2023). İlk Derece Mahkeme Kararı İlk Derece Mahkemesi’nin 08.09.2020 tarihli ve […]

Basın Çalışanlarını Etkileyen Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi’ nin “kıdem tazminatı hesabı yönünden, 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi işçilere göre basın işçileri aleyhine sonuçlar doğuran kanun hükümlerinin mülkiyet hakkı ve kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğuna” dair 2021/62 E. 2023/ 89 K. Ve 04.05.2023 tarihli Kararı, 14 Haziran 2023 Tarih Ve 31815 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır. İPTALİ İSTENEN VE KARŞILAŞTIRMAYA […]

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin İşçinin İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonraki Rekabet Yasağı İhlali İle ilgili Kararı

İLK DERECE MAHKEME KARARI: İstanbul 24. İş Mahkemesi’ nce yapılan yargılama neticesinde; davacının takibe konu senet yönünden davalıya karşı borçlu bulunmadığına, takibe konu edilen senedinin teminat senedi niteliğinde olduğunun tespitine, icra takibinin iptaline ve davacının kendisine borçlu olmadığını bildiği hâlde aldığı teminat senedine dayalı takip başlatıldığı hususu nazara alındığında davalının takibi başlatmakta haksız ve kötü […]

Anayasa Mahkemesi’nin, Ayrımcılık Yasağının İş Kanunu’nun Belirli Sebeplerle Sınırlı Olamayacağına Dair Kararı

Anayasa Mahkemesi’nin “Ayrımcılık Yasağının 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 5. Maddesi’nde Sayılan Sebepler İle Sınırlı Kalamayacağı” Yönündeki 28.12.2021 Tarihli ve 2016/5824 Başvuru Numaralı Kararı, 27 Ocak 2022 Tarih ve 31732 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır Bu yazımızda, eşitlik ilkesi, dar anlamda eşit davranma borcu, ayrımcılık yasağı ve ilgili yasal mevzuat kapsamında söz konusu Anayasa Mahkemesi kararına dair […]

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği 02.02.2022 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmıştır

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği 02.02.2022 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmıştır 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca düzenlenen Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği 02.02.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik hükümleri ile uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş […]

2021 İş

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz.   SGK 29 No’lu Çıkış Kodunun Kaldırılması ve Düzenlenen Yeni Çıkış Kodları – 13/04/2021 Hamiline Yazılı Pay Senetleri Kaydileştirilmesi – 09/04/2021 Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Birleşmesi Sonrası Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin “İçtihat Farklılıklarının Görüşülmesi”ne Dair 41 İlke Kararı […]