LEXIST

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) 11.05.2023 Tarih ve 2023/787 Sayılı “Bir hastanenin reklam ve tanıtım faaliyetleri kapsamında sağlık verileri de dahil kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak hastalardan açık rıza almasının hukuka aykırı olduğuna yönelik ihbar hakkında” Karar İncelemesi.

Karara Konu Olay Kuruma intikal eden olayda başvurucu özetle, “hastalara imzalatılan onam formlarında hastaya ait görüntü ve videoların Hastane tarafından anlaşmalı olunduğu ifade edilen medya organları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına dair hastalardan açık rıza istendiği, hastalara ait sağlık verileri ve görüntü kayıtlarının, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca özel nitelikli kişisel […]

KVK Kurum Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 02.05.2023 Tarih ve 2023/711 Sayılı “Bir Otoyol İşletmesinin Başvurucudan Hatalı Şekilde Tahsil Ettiği Geçiş Ücretinin İadesine İlişkin Karar” İncelemesi Karara Konu Olay Başvurucu şikayetinde özetle, “kendisine ait aracın HGS etiketinden kullanmadığı bir otoyolun ücretinin tahsil edildiğini, bu tahsilatın iadesi için ilgili otoyol işletmesine (“Veri Sorumlusu”) ulaştığını, veri sorumlusunun iade işlemleri için kendisinden […]

İfade Özgürlüğünün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bakımından Sınırlandırılması

İfade Özgürlüğünün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bakımından SınırlandırılmasıBilindiği üzere 2016 yılında kısmen ve geçici maddelerdeki uyum süresinin tamamlanmasıyla 2018 yılında tamamen yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ile gerçek kişinin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan her türlü veri olan kişisel verilerin korunması özel bir mevzuatla güvence altına alınmıştır. KVKK’nın 4. […]

Kişisel Verilerin İşlenmesinde İfade Özgürlüğünün Sınırları

Kişisel Verilerin İşlenmesinde İfade Özgürlüğünün Sınırları24 Mart 2016 tarihinde kabul edilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, (“KVKK”) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı, modern veri işleme teknolojilerinden doğan tehlikelere karşı, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruması ve meşru bir […]

2021 Veri Güvenliği ve Gizliliği

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz.   E-Ticaret Sitelerinin KVKK Bakımından Yükümlülükleri – 09/03/2021 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Göre Aydınlatma Yükümlülüğü – 09/03/2021 Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rıza Şartı – 09/03/2021 02.03.2021 Tarihli İnsan Hakları Eylem Planı Hakkında Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Bakımından Kısa Değerlendirme – 02/03/2021 […]

2020 Veri Güvenliği ve Gizliliği

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz.   6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Yurt Dışına Veri Aktarımı – 16/10/2020 5651 Sayılı Kanun Kapsamında Erişimin Engellenmesi – 25/06/2020 Veri Koruma Hukukuna Göre Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri – 30/04/2020