LEXIST

Lexist tahkim ekibi Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID), Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LCIA), Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNICTRAL) ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ve Türk Enerji Uyuşmazlıkları Tahkim Merkezi (EDAC) dahil olmak üzere kurumsal ve ad hoc tahkim süreçlerinde yatırımcı-devlet ve ticari tahkim yargılamalarında aktif olarak görev almıştır. Tahkim departmanımız aynı zamanda danışmanlık hizmeti sunmakta, tahkim yargılamasının yeri fark etmeksizin -örneğin; İstanbul, Londra, Cenevre veya Washington- müvekkillerine küresel çapta hizmet sunmaktadır. Ekibimiz, birçok ICSID tahkim yargılamasında ve Milletlerarası Tahkim Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında yürütülen yerel tahkim yargılamalarında Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil etmiştir.

Ekibimiz, tahkim yargılaması sonucu verilen   kararların ardından, belirlenen tutarları tahsil etme ve malvarlığı nerede olursa olsun hükmün icrası konusunda uzmanlarla çalışmaktadır.

Nasıl yardım edebiliriz?

Ulusal ve Uluslararası Tahkim Hizmetleri

Tahkim ekibimizin temel çalışma alanları şunlardır:

Uluslararası Yatırım Tahkimi – Antlaşma Davaları (ICSID, UNICTRAL, ICC ve LCIA)

Ulusal Tahkimi (ISTAC, EDAC, ad hoc)

Ticari Tahkim – ulusal ve uluslararası

Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Tahsili ve İcrası

İnşaat Sözleşmesi Tahkimi

Altyapı ve KÖİ Projeleri Tahkimi

Nasıl Çalışıyoruz?

Hukuki stratejiler oluşturmak ve risklerin azaltılmasını sağlamak bizi güçlü kılmaktadır:

– Her bir müvekkilimiz için; ihtiyaçları doğrultusunda, hukuki tecrübe ve iş deneyimini doğru bir şekilde bir araya getiren özel ekipler oluşturmaktayız.

– Müvekkillerimizin, en üst düzeyde güven ve hukuki korumaya sahip olmaları için; açık ve hızlı iletişim ile iş birliğine dayalı karar alma ortamı sağlamaktayız.

Nasıl Çalışıyoruz

Güçlü yanlarımız yasal stratejiler oluşturmak ve riskleri engellemek konusundaki uzmanlığımızdır:

Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin endişeleri doğrultusunda, hukuk ve iş deneyimini doğru bir şekilde birleştiren özel ekipler oluşturuyoruz.

En üst düzeyde güven ve yasal koruma ile ilerleyebilmeniz için açık, hızlı iletişim ve işbirliğine dayalı karar alma ortamı yaratıyoruz.

Ortak Avukatlarımıza Ulaşın

Kurucu Ortak

Ortak, Departman Lideri