LEXIST

“Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği” ve “Fiyat Etiketi Yönetmeliği” Kapsamında Yapılan Değişiklikler

Print Friendly, PDF & Email

“Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği” ve “Fiyat Etiketi Yönetmeliği” Kapsamında Yapılan Değişiklikler
02.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile reklam uygulamalarında bazı önemli değişiklikler yapılmıştır.
Yapılan değişiklik ile kişiselleştirilmiş fiyat ile tüketiciye sunulan mal ve hizmetlerin, kişiselleştirilmiş fiyatı ve güncel satış fiyatının bir arada gösterilmesi, kredi ile satışa sunulan mal ve hizmetlerde de tüketiciye bilgilendirme yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Reklam uygulamalarında satıcı tarafından karşılaştırma yapılması durumunda karşılaştırma kriterlerinin tüketicinin kolayca erişebileceği şekilde açıklanması gerekliliği düzenlenmiştir.
İnternet ortamında satıcı, sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıları tarafından tüketici değerlendirilmelerine yer verilmesi durumunda, değerlendirmelerin yalnızca mal veya hizmeti satın alan tüketiciler tarafından yapılması ve olumlu olup olmadığına bakılmaksızın en az bir yıl süre ile yayınlanması zorunlu kılınmış; değerlendirmelerin şikâyet içermesi halinde, yayından önce satıcıya en az yetmiş iki saatlik açıklama ve cevap verme süresi tanınmıştır.
Bunlarla beraber, indirimli olarak reklamı yapılan mal ve hizmetlerde, indirimden önceki otuz gün içerisindeki en düşük satış fiyatına reklamda açıkça yer verilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
02.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile perakende satışa arz edilen indirimli mallar bakımından da benzer bir düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda, perakende satışa arz edilen indirimli malların fiyat etiketlerinde, malın indirimden önceki son otuz gün içerisindeki en düşük fiyatının gösterilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Her iki yönetmelik değişikliği de 01.03.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayın.

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayın.

Daha Fazla Bilgi İçin

En Yeni Haberler