LEXIST

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği 02.02.2022 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmıştır

Print Friendly, PDF & Email

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği 02.02.2022 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmıştır
28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca düzenlenen Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği 02.02.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmelik hükümleri ile uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esaslar, yetki ve sorumluluklar ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükler düzenlenmiştir.

Yönetmelik ile 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş aşamasında “yönetmeliğe dair uygulama ile ilgili işlemlere” başlanılıncaya ve gerekli idari/teknik çalışmalar tamamlanıncaya kadar mevcut uygulamalara devam edilebilecektir.

Konu hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

En Yeni Haberler