LEXIST

ÇALIŞMA ALANI

Uyuşmazlık Çözümü

Lexist ekibi, başta ticari uyuşmazlıklar olmak üzere dava takibi ile ticari tahkim ve yatırım tahkimi alanlarında müvekkilleri için pek çok başarılı sonuç elde etmiştir. Türk ve yabancı müvekkillerimizi oldukça farklı uyuşmazlıklarda gerek Türk mahkemeleri, gerekse uluslararası kurumsal ya da ad hoc tahkim yargılamalarında temsil etmekteyiz.

Dava takibi ve tahkim avukatlarımız; kamu ve özel tüzel kişilerini ve gerçek kişileri; ilk müzakerelerden kararların tanınması ve tenfizine, kararların iptalinden kararların icrasına kadar uyuşmazlıkların her aşamasında temsil etmektedir. Ekibimiz çeşitli kurum ve kurullar nezdindeki (özellikle Rekabet Kurumu) soruşturmalarında da danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Dava takibi ve tahkim avukatlarımız yalnızca uyuşmazlıklara ilişkin tecrübeye sahip olmayıp aynı zamanda her biri sektörlerinin nasıl işlediğini iyi şekilde idrak etmiş uzmanlardır. Böylece müvekkillerin sorunlarına sektör odaklı bir bakış açısı ile yaratıcı çözümler üretirler.

Öne Çıkan Davalar

Lexist, ICSID nezdinde görülen ve kazanılan iki ayrı tahkim davasında Türkiye Cumhuriyeti’ni başarıyla temsil etmiştir: 2021 (Cascade) ve 2022 (İpek).

Uyuşmazlık Çözümü Hizmetleri

Avukatlık büromuzun en geniş çalışma alanlarından biri olan Uyuşmazlık Çözümüne ilişkin ekibimiz, Dava Takibi ve Tahkim şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Ekiplerimiz, aşağıdakilerle sınırlı olmaksızın, çoğunlukla geniş yelpazedeki uyuşmazlıklarda birlikte çalışmakta ve bu konularda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, uyuşmazlığın mahkeme ya da hakem heyetine gitmeksizin çözülmesini teminen izlenmesi gereken stratejiler ve alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına (özellikle son yıllarda popülerlik kazanan ve bazı uyuşmazlık açısından da zorunlu olarak öngörülen arabuluculuğa) ilişkin de hizmet sağlamaktayız.

Karar Tanınması & Tenfizi

Gayrimenkul & İnşaat Uyuşmazlıkları

Beyaz Yaka Suçları

Ürün Sorumluluğu

Mesleki Sorumluluk

Soruşturmalar

Alacağın Tahsili ve İcra İşlemleri

Yüklenici Uyuşmazlıkları

Greenwashing Uyuşmazlıkları

Tüketici Uyuşmazlıkları

Yönetim Kurulu Sorumluluğu

İdari Uyuşmazlıklar

İdari Soruşturmalar

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü – Arabuluculuk

Kriz & İtibar Yönetimi

İlgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde müvekkillerimiz lehine lisans, izin, ruhsat ve başvurularının takibi ve mevzuata uyum noktasında destek sunuyoruz.

Nasıl Çalışıyoruz?

Hukuki stratejiler oluşturmak ve risklerin azaltılmasını sağlamak bizim güçlü yönlerimizdir.:

– Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, hukuk ve iş deneyimini doğru bir şekilde bir araya getiren özel ekipler oluşturmaktayız.

– Müvekkillerimizin, en üst düzeyde güven ve hukuki korumaya sahip olmaları için; açık ve hızlı iletişim ile iş birliğine dayalı karar alma ortamı sağlamaktayız.

Nasıl Çalışıyoruz

Güçlü yanlarımız yasal stratejiler oluşturmak ve riskleri engellemek konusundaki uzmanlığımızdır:

Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin endişeleri doğrultusunda, hukuk ve iş deneyimini doğru bir şekilde birleştiren özel ekipler oluşturuyoruz.

En üst düzeyde güven ve yasal koruma ile ilerleyebilmeniz için açık, hızlı iletişim ve işbirliğine dayalı karar alma ortamı yaratıyoruz.

Ortak Avukatlarımıza Ulaşın

Türkiye’deki hukuki uyuşmazlık danışmanlarınız:

Kurucu Ortak

Ortak, Departman Lideri