LEXIST

ÇALIŞMA ALANI

Veri Güvenliği & Gizliliği

Ülkemizde dijital platformların hızlı değişimine uyum sağlayabilmek adına, ulusal veri güvenliği düzenlemelerimiz sıklıkla değişmektedir. Bu sebeple işletme sahiplerinin ve veri sorumlularının bilgilerini her zaman güncel tutmaları, mevzuattan haberdar olmaları ve mevzuata uygun hareket etmeleri gerekmektedir. 

Veri güvenliğinin önemini müvekkillerimize hatırlatıyor ve muhtemel mevzuat ihlallerinin önüne geçmek amacıyla gereken strateji, süreç ve programlar için sizlere danışmanlık hizmetimizi sunuyoruz. Uluslararası bir şirket iseniz, şirket hedeflerinizi de gözeterek Türk mevzuatı uyarınca sahip olmanız gereken veri stratejilerinizi oluşturmak için çalışıyoruz.

Nasıl yardım edebiliriz?

Veri Güvenliği & Gizliliği Hizmetleri

Lexist aşağıdaki konular başta olmak üzere veri güvenliği ve gizliliği sorunlarına ilişkin danışmanlık sunmaktadır:

Sektöre özel veri güvenliği hak ve yükümlülükleri

Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, saklanması ve aktarılması

Aydınlatma metinleri, rıza beyanları ve veri erişimi

Yurt içi ve yurt dışı veri aktarımı

Hassas veriler ve kişisel verilerin yönetilmesi için ideal uygulamalar

Sözleşmesel yükümlülükler, korumalar ve güvenceler

Veri güvenliği odaklı kararlar alınması

Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde verilecek zorunlu beyanlar

Başvurulara ilişkin mevzuat,

Gizli bankacılık, ticari ve tüketici verilerinin paylaşılması, işlenmesi ve korunması

Tedarik, müşteri ve işçi ilişkilerinde veri güvenliği ihlalleri ve sözleşmesel anlamları

Suç gelirlerinin ve kara paranın aklamasının önlenmesine dair düzenlemeler ve kişisel verilerin korunması

Başta internet ortamında pazarlama olmak üzere pazarlamacılığa ilişkin hukuki sınırlamalar

Gizlilik stratejileri ve politikalarının geliştirilmesi

Bilgi güvenliği ve siber güvenlik

İç soruşturmalar

GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği)

Dava ve dış soruşturmalar

İlgili kamu kurumları nezdinde -örneğin Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)- müvekkillerimiz için lisans, izin, ruhsat ve başvurularının takibi ve mevzuata uyum kapsamında hizmet vermekteyiz.

Nasıl Çalışıyoruz?

Hukuki stratejiler oluşturmak ve risklerin azaltılmasını sağlamak bizi güçlü kılmaktadır:

– Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, hukuki tecrübe ve iş deneyimini doğru bir şekilde bir araya getiren özel ekipler oluşturmaktayız.

– Müvekkillerimizin, en üst düzeyde güven ve hukuki korumaya sahip olmaları için; açık ve hızlı iletişim ile iş birliğine dayalı karar alma ortamı sağlamaktayız.

Nasıl Çalışıyoruz

Güçlü yanlarımız yasal stratejiler oluşturmak ve riskleri engellemek konusundaki uzmanlığımızdır:

Her bir müvekkilimiz için; müvekkillerimizin endişeleri doğrultusunda, hukuk ve iş deneyimini doğru bir şekilde birleştiren özel ekipler oluşturuyoruz.

En üst düzeyde güven ve yasal koruma ile ilerleyebilmeniz için açık, hızlı iletişim ve işbirliğine dayalı karar alma ortamı yaratıyoruz.

Ortak Avukatlarımıza Ulaşın

Kurucu Ortak